Müügitingimused

Veebipoe Peotantsud omanik on Piksar OÜ

Veebipoe Peotantsud (edaspidi Veebipood) omanik on Piksar OÜ (registrikood 16782720), asukohaga Kõlviku tee 9-2, 11913, Tallinn.

Müügilepingu kehtivus, toodete ja teenuste hinnainfo

 • Müügitingimused kehtivad Veebipoest toodete ja teenuste (edaspidi teenuste) ostmisel.
 • Veebipoes müüdavate teenuste hinnad on märgitud teenuste juurde. Kõik veebipoes müüdavate teenuste hinnad on eurodes.
 • Teave teenuste kohta on esitatud Veebipoes kirjeldusena teenuste juures.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine

 • Ostukorvis olevate teenuste arvu võib muuta. Samuti võib muuta teenuste tellitavat kogust. Vaadates oma ostukorvi sisu, võib alati minna tagasi e-poodi ja teenuseid juurde valida.
 • Peale soovitud teenuste valimist märkige soovitud makseviis ning vajutage “esita tellimus”. Nüüd kontrollige uuesti üle, kas kõik andmed on õiged ning vajutage “esita tellimus” ja teid suunatakse maksmise lehele.

Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed.

 • Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub teie poolt ostetud teenuste kiire ja häireteta vormistamine.
 • Teenuste müügileping loetakse sõlmituks (lepingu jõustumine) arvates ostutellimuse kinnitamisest, seega e-poest tellimuse kinnitamisel loeme teie poolt kinnitatud teenuse ostetuks. Teenuse kinnitamisega nõustute kõigi teenuse tingimustega ja kohustute väljastatud arve eest tasuma.

Teenuste eest tasumine

 • Teenuste eest saate tasuda e-poes vormistatud arve alusel.
 • Lepingu tingimuste järgi tuleb tasuda ostutellimuse summa Piksar OÜ arvelduskontole arvel märgitud tähtajaks.
 • Ostutellimuse summa peab olema tasutud 100% enne teenuste osutamist.

Teenuse toimumine või üleandmine

 • Peale lepingu jõustumist ja tasumist saab teenust kasutada Peotantsud tantsustuudios või mõnes muus kohas vastavalt teenuse kirjeldusele ja broneeritud ajale.
 • Kui teenuse osutaja ei ole teavitanud teenuse aja muutusest klienti, toimub teenuse osutamine kliendi poolt broneeritud ajal. Juhul kui klient ei tule kohale kokku lepitud ajal ja kokku lepitud kohta, siis loetakse teenus osutatuks broneeritud aja lõppedes.
 • Teenuse toimumise aeg broneeritakse pärast tellimuse vormistamist. Juhul kui klient soovib teenuse broneeringut muuta, peab ta mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 24h enne teenuse toimumise aega, teenuse osutajale teatama haigestumisest või mõnest muust mõjuvast põhjusest, siis lepitakse kokku uus teenuse toimumise aeg. Teenuse osutajal on õigus keelduda uue aja kokkuleppimisest, kui ei ole pakkuda uusi aegu, pole vabu kohti või teenuse osutaja leiab, et tegemist ei ole piisavalt mõjuva põhjuse või asjaoludega. Teenuse toimumise aega saab muuta tasuta üks kord.
 • Kui klient tuleb teenust lunastama, siis kiirema teenindamise huvides palun printida välja teenuse arve või esitada teenuse osutajale elektrooniline kinnitus.
 • Tellimuse tühistamisel kliendi soovil ei tagasta Piksar OÜ ostetud teenuse eest raha juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tellimuse tühistamisel Piksar OÜ poolt, tagastatakse kliendile 100% kogu teenuse maksumus.
 • Ostutellimuse summa peab olema tasutud 100% enne teenuse osutamist.

Piksar OÜ ei vastuta

 • Teenuse osutamisel tekkinud kehaliste vigastuste ja kliendi varalise kahju eest.Kogu teenuste osutamine toimub kliendi või kliendi hooldaja omal vastutusel. Piksar OÜ ei võtta ühtegi vastutust kliendi vigastuste, surma ja varalise kahju eest.

Vastutus ja vääramatu jõud

 • Piksar OÜ vastutab teie ees ja teie vastutate Piksar OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Muud tingimused

 • Kõiki Piksar OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Piksar OÜ-l puudub neile juurdepääs.
 • Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 • Teie ja Piksar OÜ vahel seoses Peotantsud e-poe vahendusel teenuste tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja lahendatakse Eesti Vabariigi kohtus.

Diskleimer

 • Teenuste pildid on illustratiivse tähendusega.
 • Teenuste hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Piksar OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 14 tööpäeva jooksul.
 • Piksar OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui teenusega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 50 EUR`i maksev teenus on järsku müügis 5 EUR`iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja teenus ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)
 • Teenuse infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Palun kontrollige andmeid alati, enne teenuse ostmist. Juhul kui esineb ebatäpsusi teenuse loetelus või hinnas, siis palun teavitage sellest ka meid maili teel info@peotantsud.ee